Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Äktenskapsförord

När man är gift ska man som huvudregel dela på all egendom vid en skilsmässa. Det kan finnas många anledningar till att man vill reglera egendomsförhållandena mellan sig på annat sätt än vad lagtexten förordar. Man kan då genom ett äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild. En mycket vanlig reglering är att man bestämmer att den egendom som vardera make har vid giftemålet skall vara dennes enskilda medan det man förvärvar under äktenskapet skall omfattas av giftorätt och således också delas vid en skilsmässa.

Det är viktigt att tänka på att ett äktenskapsförord inte reglerar vem som ska ärva viss egendom. Som huvudregel ärver makar varandra och denna arvsrätt innefattar även den enskilda egendomen. För att reglera arvsförhållandet krävs att man upprättar ett testamente.

Våra jurister kan hjälpa er att upprätta ert äktenskapsförord, ordna med registreringen och vi erbjuder också förvaring av en kopia av äktenskapsförordet hos oss.

Arv regleras inte genom äktenskapsförord.

Registrering av äktenskapsförord

För att ett äktenskapsförord skall vara gilitgt krävs registrering vid tingsrätten. Om man upprättar äktenskapsförordet innan man gifter sig bör man sända det till tingsrätten inom en månad efter vigseln för att det ska gälla från vigseldatumet. I annat fall blir det gällande från den dag som det inkommer för registrering.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English