Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Arbetsplatsen

Om Du är anställd så har Du vissa rättigheter och skyldigheter gentemot Din arbetsgivare. Dessa framgår av Ditt anställningsavtal samt av lagstiftning, praxis och doktrin.

För det fall Du blir utsatt för trakasserier på Din arbetsplats eller för diskriminering är Du välkommen att kontakta oss. Våra arbetsrättsjurister är vana vid att företräda anställda gentemot arbetsgivare och kan informera Dig om Dina respektive Din arbetsgivares rättigheter och skyldigheter.

Om Din arbetsmiljö är skadlig för Dig eller om Din arbetsgivare ger Dig arbetsuppgifter som inte ingår i Din anställning hjälper vi Dig att tillvarata Dina rättigheter.

I många fall kan du vara berättigad till rättshjälp i en tvist med din arbetsgivare då en arbeträttslig tvist normalt ej ingår i rättsskyddet som Du har genom Din hemförsäkring. Rättshjälp innebär att Du kan få ekonomisk hjälp för Dina juridiska kostnader. Vi hjälper Dig att ansöka om rättshjälp. Samtliga av våra jurister är godkända såsom ombud enligt lagen om rättshjälp.

Våra jurister kan tillvarara Dina rättigheter i samband med en uppsägning.

Vad händer vid en uppsägning?

Om Du har blivit uppsagd eller fått en varning och är rädd för att Du kommer att bli uppsagd kan våra jurister informera Dig om Dina rättigheter vid en uppsägning, vilken uppsägningstid som gäller för Dig, vilket anställningsskydd Du har och om Du har rätt till skadestånd.

Om Du tror att uppsägningen saknar grund, till exempel att det inte föreligger arbetsbrist eller att Du inte har handlat på ett sätt som arbetgivaren påstår, kan Du yrka på att uppsägningen skall ogiltigförklaras. Våra ombud hjälper Dig med detta då det är viktigt att denna begäran framställs inom den lagreglerade tidsfristen.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English