Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Arvskifte

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan arvingarna. När någon avlider skall man som huvudregel först genomföra en bouppteckning. I samband med detta skall man också tillse att dödsboets skulder blir betalda. Därefter skall den resterande egendomen delas mellan arvingarna.

Innan man kan besluta om en fördelning brukar man behöva värdera tillgångarna. Det kan röra sig om en fastighet, en bostadsrätt eller lösöre. När arvingarna har beslutat hur egendomen skall fördelas skall man upprätta en skifteshandling.

När arvet skall fördelas finns det många frågeställningar som kan aktualiseras. Man måste beakta om det finns ett testamente, om någon har fått förskott på arv, om det finns ett arvsavstående eller om det föreligger andra omständigheter som gör att en enkel fördelning mellan alla arvingar inte kan ske.

Våra jurister har lång erfarenhet av arvsfrågor och kan hjälpa Dig med alla frågeställningar kring detta. Vi kan också vara behjälpliga med att upprätta skifteshandlingar.

Våra jurister hjälper dig med frågor om arvskifte.

Skiftesman

Om arvingarna inte kan komma överens om hur dödsboets egendom skall värderas eller hur arvet skall fördelas kan de, tillsammans eller endast en av dem, ansöka om en skiftesman. Skiftesmannen utses av tingsrätten och har rätt att verkställa ett tvångsskifte. Om dödsbodelägarna godkänner skiftet blir det gällande direkt. Om de inte godkänner tvångsskiftet kan de klandra detta. Tingsrätten kommer då att ompröva skiftet och eventuellt skifta boet på ett annat sätt.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English