Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Bolagsbildning

När Du startar ett företag finns det en mängd regler att ta hänsyn till och ett flertal dokument som skall upprättas. Beroende på vilken företagsform du väljer ser reglerna olika ut.

Om Du bildar ett handelsbolag är det viktigt att ha ett avtal mellan de delägare som finns i bolaget. Det finns en lag som reglerar handelsbolag men denna omfattar inte alla detaljer och om man inte har ett avtal mellan delägarna kan man hamna i en svår situation om det uppkommer en tvist. Ett avtal mellan delägare i ett handelsbolag bör bland annat omfatta hur mycket varje delägare skall arbeta i bolaget, hur man ska agera om någon vill lämna bolaget, hur man hanterar vissa ekonomiska frågor samt andra detaljer som inte täcks av lagstiftningen.

Vid bildandet av ett aktiebolag finns det vissa dokument som är nödvändiga för registrering, bland annat bolagsordning och stiftelseurkund. Utöver detta bör man också ha ett kompanjonsavtal om man är flera delägare och också anställningsavtal då man som arbetande ägare är anställd i bolaget. Bolagsverket ställer vissa krav på en bolagsordning och kan begära komplettering om dokumentet inte är korrekt upprättat. Det är således viktigt att se över de juridiska dokumenten och redan från början få ett så fullgott skydd som möjligt.

Vi på Waldenberg Melin Advokatbyrå har stor erfarenhet av att upprätta de juridiska dokumenten inför och under en bolagsbildning. Våra jurister hjälper Dig också att se över de dokument Du redan har i ditt företag och kan föreslå justeringar om nödvändigt.

Få hjälp av en jurist med din bolagsbildning.

Bolagsformer

De vanligaste bolagsformerna i Sverige idag är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Skillnaderna mellan de olika bolagsformerna är stora.

Kompanjonsavtal

Via ett kompanjonsavtal kan man reglera sådant som inte täcks av bolagsordningen eller av lagstiftningen, bland annat om delägarna själva får göra inköp till bolaget, hur man skall beräkna värdet om någon vill utträda och vad som gäller om man använder privat utrustning i bolaget. Dessa frågor är oerhört viktiga då man utan en reglering riskerar en tvist.

Registrering av företag

Det är Bolagsverket som ansvarar för att registrera företag. Man måste också ha kontakt med Skatteverket för att ansöka om F-skattsedel och ge in en preliminär deklaration för beräkning av skatt.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English