Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Bouppteckning

En bouppteckning skall göras när en person har avlidit. De personer som har rätt till arv skall träffas och gå igenom tillgångar och skulder efter den döde. En bouppteckning skall upprättas och av den skall framgå tillgångar och skulder per dödsdagen. Bouppteckningen skall ske senast tre månader efter dödsfallet och handlingen skall sedan skickas till Skatteverket inom en månad från förrättningsdagen.

För att förrätta en bouppteckning behöver man två förrättningsmän. Dessa utses av dödsbodelägarna och skall tillsammans med bouppgivaren upprätta bouppteckningshandlingen. Bouppgivare är den som har bäst kännedom om boet, till exempel efterlevand make. Förrättningsmännen skall intyga att boet har värderats på rätt sätt. En förrättningsman får inte vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dessa.

Det är viktigt att det går rätt till när man kallar till en bouppteckningsförrättning. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar skall kallas. Om man missar att kalla någon kan man tvingas göra om bouppteckningen.

Om det efter att man givit in bouppteckning upptäcks en ny tillgång eller skuld skall man relativt omgående göra en tilläggsbouppteckning. Denna skall genomföras på samma sätt som tidigare bouppteckning.

Våra jurister kan var behjälpliga med alla delar i en bouppteckning och har lång erfarenhet av sådant arbete.

Våra jurister hjälper er med er bouppteckning.

Dödsboanmälan

Om det i dödsboet inte finns någon fast egendom och de övriga tillgångarna endast räcker till begravningen och andra omkostnader behöver man inte göra en bouppteckning. Man kan då istället lämna in en dödsboanmälan till Skatteverket. Det är socialnämnden som ska ge in dödsboanmälan varför arvingarna i ett fall som detta har att först kontakta socialnämnden i kommunen där den avlidne var bosatt.

Arvsskatt

Arvsskatten är borttagen sedan 1 januari 2005. Någon förändring i reglerna kring bouppteckning har dock inte gjorts.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English