Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Företagsavtal

När man driver ett företag träffar man en mängd avtal, ofta flera avtal om dagen. Varje bekräftad order, beställning av varor och utförande av tjänst är baserad på ett avtal. Många avtal är muntliga medan många är reglerade av omfattande skriftliga handlingar. Kommer man i tvist är det alltid avtalet som kommer stå i fokus och de regleringar som finns där som kommer att gälla. Det är därför oerhört viktigt att avtalen är väl utformade och heltäckande.

Vår rekommendation är att man alltid skall använda sig av skriftliga avtal och att dessa skall innehålla eller hänvisa till tydliga villkor. Ett muntligt avtal är svårt att bevisa och det är än svårare att bevisa vad som sades kring avtalets detaljer. Sådant som alltid bör finnas med i ett avtal är leveransvillkor, betalningsvillkor, tvistlösning, tidsramar, ersättning för förseningar och skador samt andra branschspecifika frågor. Våra jurister är vana vid att upprätta avtal inom ett flertal branscher och har också möjlighet att ta hjälp av teknisk expertis inom IT-branschen för att kunna utforma dina avtal på bästa sätt. Vi hjälper också till med olika typer av mjukvarulicenser.

Våra jurister kan hjälpa till med Dina avtal och hur Du bäst reglerar Din verksamhet för att undvika en tråkig, långdragen och dyr tvist med Dina kunder eller leverantörer.

Våra jurister kan hjälpa dig med ditt företagsavtal.

Offert

En offert är något som en säljare lämnar till en potentiell kund. Offerter är ett anbud som ofta innehåller prisuppgift och tidsramar. Hur en kund besvarar en offert är en viktig del i slutandet av ett avtal. Om man ändrar beställningen när man som kund besvarar en offert kan det i efterhand bli diskussioner om offerten gäller med ändringar eller ej. Av denna anledning rekommenderar vi att man alltid, när båda parter tagit del av offerten, skriver ett avtal om vad som gäller för beställningen.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English