Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Försäkringar

När något händer måste man kunna förlita sig på att få den försäkringsersättning man är berättigad till. Det kan också vara svårt att på egen hand utläsa vad man är berättigad till. Försäkringsvillkor är ibland svårtolkade. Vidare har man många gånger försäkringar via sin arbetsgivare som man kanske är ovetande om.

Vi hjälper Dig om Du har drabbats av ett försäkringsfall och önskar ersättning för denna. Våra jurister jobbar mycket med just försäkringsrätt och särskilt personskaderätt och är medvetna om hur jobbigt det kan vara för Dig som privatperson att driva Ditt ärende gentemot Ditt försäkringsbolag. Det är ofta svårt att ur sitt försäkringsbrev utläsa vad man har rätt till ersättning för. Vi erbjuder därför tolkning av Ditt försäkringsavtal för att sedan för Dig kunna redogöra vilken ersättning Du är berättigad till. Om Du önskar biträder vi Dig, även i ett inledande skede, så att Du får en korrekt ersättning utbetald.

Du har, i tvist med Ditt försäkringsbolag om ersättning, ofta rätt till rättsskydd eller rättshjälp för Dina ombudskostnader. Vi hjälper Dig att söka detta ekonomiska stöd för processen.

Våra jurister kan hjälpa dig med din försäkringsersätting.

Försäkringsersättning

Det är vanligt att man täcks av ett flera olika försäkringar. De vanligaste är olycksfallsförsäkring och hemförsäkring. Via arbetsgivaren har man ofta fler försäkringar, till exempel om man drabbas av en arbetsskada. Man är inte förhindrad att ha till exempel två olycksfallsförsäkringar och i vissa fall kan man få ersättning från båda försäkringsbolagen.

Genom hemförsäkringen har Du ofta rätt till ersättning vid inbrott, skadegörelse eller sjukdom på en semesterresa. Det är också vanligt att man genom särskilda försäkringar är försäkrad mot framtida inkomstförlust om man drabbas av en arbetsskada.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English