Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Hästjuridik

Det kan finnas många olika orsaker till tvister gällande djur. Man kan upptäcka ett fel på den häst man har köpt, komma i konflikt med fodervärden eller hamna i tvist med veterinären. Det kan också röra sig om en diskussion med försäkringsbolaget eller en oenighet med en tävlingsarrangör. Vi har lång erfarenhet av både hästar och smådjur och två av våra hästjurister har tävlingsridit i många år.

Har Din häst lämnats till en beridare för tillridning och Du ej har erhållit det resultat som Du har betalt för eller om Du har sålt eller köpt en häst som sedan visar sig vara skadad, oridbar eller ej vad Du med fog kunnat förvänta Dig är Du välkommen att kontakta en hästjurist hos oss.

Oavsett om Du handlar med hästar, tävlingsrider eller rider på hobbynivå är Du välkommen att kontakta en hästjurist hos oss för råd och stöd.

Våra hästjurister har erfarenhet av arbete inom djursjukvård, förstår de problem som kan uppkomma och kan råda Dig kring hur de bäst löses. Vi har god kunskap inom hästjuridik, har många års erfarenhet av hästbranschen och kan hjälpa Dig med alla juridiska frågor rörande köp eller försäljning av Din häst.

Din hästjurist i Göteborg.

Kontrakt och avtal

Ett välskrivet köpekontrakt, fodervärdsavtal eller hyreskontrakt av stallplats eller av häst undviker i största möjliga mån framtida långdragna och kostsamma tvister. En hästjurist från oss hjälper Dig med att upprätta avtal, granska befintliga avtal eller att tolka avtal om tvist har uppkommit mellan avtalsparterna.

Kan jag få ekonomisk hjälp?

Du är många gånger i hästtvister berättigad till ersättning för ombudskostnader i och med rättsskyddet i Din hemförsäkring.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English