Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Invandring

Vi hjälper Dig med alla frågor kring invandring och immigration. Bland annat hjälper vi dig med att söka asyl och/eller uppehållstillstånd i Sverige. Många som har flyttat till Sverige vill med tiden bli svenska medborgare och vi hjälper Dig då med Din ansökan om medborgarskap.

Önskar Du ett offentligt biträde som är engagerad i Ditt ärende och som kan föra fram Dina viktigaste argument för att Du skall nå framgång är Du välkommen att kontakta oss. Vi tar oss ann offentliga förordnanden från Migrationsverket. Du har rätt, när Du blir tillfrågad av Migrationsverket om Du önskar ett ombud, att framföra önskemål om vilket ombud Du vill företrädas av. Kontakta gärna oss så kan något av våra ombud förklara vad vi kan hjälpa just Dig med. Våra jurister företräder Dig vid den muntliga utredningen hos Migrationsverket och hjälper Dig med att upprätta skriftliga handlingar. Vi finns under hela förfarandet tillgängliga för frågor även om Du inte har ett ärende hos oss.

Våra jurister pratar engelska och spanska. Vi har ett nära samarbete med en tolkningsbyrå och kan därför hjälpa Dig med att finna en tolk som Du har förtroende för oavsett från vilken del i världen Du kommer ifrån. Vi träffar alltid våra klienter personligen.

Få hjälp med dina invandringsfrågor av en jurist.

Överklagande av beslut

Vi bistår med hjälp när det gäller att överklaga beslut från Migrationsverket. Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill flytta till Sverige eller komma på besök. Migrationsverkets beslut, i bland annat frågor om uppehållstillstånd och medborgarskap, kan överklagas till någon av de tre migrationsdomstolarna som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra jurister arbetar mycket med migrationsrätt och är vana vid att företräda klienter i samtliga instanser. Har Du själv överklagat beslutet är Du välkommen att kontakta oss för biträde vid den kommande förhandlingen eller för skriftlig utveckling av Din talan.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English