Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Kvarsittanderätt

I en bodelning med anledning av skilsmässa har Du möjlighet att begära kvarsittanderätt i den gemensamma bostaden tills dess att bodelningen är klar. Detta innebär att Du ensam har nyttjanderätten till er bostad. För det fall att ni är oense om vem som skall kvarsitta i bostaden kan vi erbjuda hjälp genom att biträda Dig i tingsrättsförhandlingen där tingsrätten tar ställning till vem som är i bäst behov av bostaden.

Med bostad menas enligt äktenskapsbalken makars permanenta bostad och inte fritidshus eller sommarstuga. Avgörande är i de flesta fall att båda makarna är folkbokförda på bostadens adress. Undantag från denna regel kan vara att makarna efter pensioneringen bor halva året på ett ställe och den andra på annat håll. Särskilda yrkeskrav kan också motivera att makar har mer än en permanentbostad.

Få hjälp av en jurst att få kvarsittanderätt i din bostad.

När kan man få kvarsittanderätt?

Bostaden skall vara inrymd i byggnad och kan till exempel vara ett hus, en villa, hyresrättslägenhet eller bostadsrätt. Hem i husvagn, husbåt eller tält räknas således inte som bostad. Avgörande i denna avgränsning är att egendomen huvudsakligen skall vara avsedd som makarnas gemensamma hem.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English