Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Målsägandebiträde

Målsägande är i huvudsak en person som utsatts för brott. Vid Ditt möte med utredande polismyndighet har Du möjlighet att begära att ett målsägandebiträde förordnas för att tillvarata Din rätt och ge Dig stöd. Du har även rätt att ange vilket ombud Du ösnkar skall förordnas som Ditt målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde förordnas på begäran av målsäganden eller när det annars finns anledning till det.

Har Du utsatts för ett brott där en förundersökning är inledd eller skall inledas är Du välkommen att kontakta våra jurister för att kostnadsfritt diskutera vad vi kan hjälpa Dig med.

Ett målsägandebiträde kan utses när förundersökningen har inletts. Vi kan hjälpa Dig med kontakt med ansvarig åklagare, med den polis som ansvarar för förundersökningen eller med tingsrätten. Som målsägandebiträde tar vi till vara på Dina intressen och ger råd och stöd till Dig. Vi har även samarbete med bland annat kvinnojourer och tolkcentraler och kan därför förmedla kontakter om Du så önskar.

Det är som ovan nämnts tingsrätten som beslutar avseende rätten till målsägandebiträde och staten som betalar målsägarbiträdets arvode. Att anlita oss som Ditt målsägandebiträde kostar således ingenting för Dig. Ett målsägandebiträde kan Du få om Du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Våra jurister biträder Dig om Du behöver ett målsägandebiträde.

Vem är målsägande?

En målsägande är den som har utsatts för ett brott. Det kan handla om att man blivit slagen, bestulen på egendom eller att man har blivit utsatt för ett förmögenhetsbrott på Internet, till exempel bedrägeri. Det är inte i alla typer av brott som man har rätt till ett målsägandebiträde.

När får man målsägandebiträde?

Det är vanligt med målsägandebiträden vid grövre brott, vid sexualbrott och vid brott inom familjen. Om man är ung när man utsätts för ett brott kan det finnas anledning att begära ett målsägandebiträde och man kan i vissa fall få det beviljat på grund av sin låga ålder. Det är tingsrätten som förordnar om målsägandebiträde men begäran görs normalt sett genom polisen eller åklagaren.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English