Juridiska nyheter - Diverse

Nedan kan du läsa information och nyheter publicerade av advokater och jurister på Waldenberg Melin Advokatbyrå. Inläggen på nyhetssidan innefattar nyheter, information om advokatbyrån och diskussioner kring vanliga frågor som uppkommer från byråns klienter. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och få nyheterna skickade direkt till din e-mail så fort ett nytt inlägg publiceras.


Ny hemsida och ny logo

Vi har uppdaterat vår hemsida och i samband med uppdateringen även förändrat vår logo. På grund av uppdateringen kan hemsidan för närvarande innehålla information som inte är komplett och länkar som inte fungerar. Vi ber om ert överseende. Inom kort kommer vår nya hemsida att vara färdigställd.

Publicerat 2014.08.30


Öppettider under mellandagarna

Waldenberg Melin Advokatbyrå önskar alla våra kunder och samarbetspartners en God Jul och ett Gott Nytt År. Istället för att skicka julkort har vi i år valt att lämna bidrag till matkassar genom Stadsmissionen i Göteborg.

Din advokatbyrå i Göteborg har öppet som vanligt i mellandagarna.

Publicerat 2012.12.24


Registrering av bouppteckning

Bouppteckning, boutredning och registrering av bouppteckning En bouppteckning kan ibland vara en långdragen och svår process. Kanske finns det ingen som har möjlighet, kunskap eller ork att sköta allt det praktiska i samband med en nära anhörigs bortgång. Vi på Waldenberg Melin Advokatbyrå har många års erfarenhet och stor kunskap inom detta område. Genom att anlita en sakkunnig kan Du undvika osämja mellan dödsbodelägarna och även undvika en alltför långdragen boutredning.

När en person med tillgångar gått bort måste en bouppteckning göras. En bouppteckning innebär att de personer som är dödsbodelägare gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och eventuella skulder. En bouppteckning fungerar som legitimationshandling för dödsboet och behövs bland annat för att avsluta den avlidnes konton på banken samt krävs även för att en eventuell ny ägare skall kunna få lagfart på den avlidnes fastighet. En bouppteckning måste registreras hos Skatteverket.

Nästa steg i avvecklingen av ett dödsbo är en boutredning. En boutredning innefattar alla beslut som tas rörande avvecklingen av dödsboets tillgångar och skulder. Din jurist på Waldenberg melin Advokatbyrå hjälper Dig med boutredningen på ett snabbt, smidigt och professionellt sätt.

När bouppteckningen och boutredningen är gjord kommer dödsbodelägarna överens om hur tillgångarna skall fördelas. Tillgångarna delas upp genom ett arvskifte. Arvskiftet godkänns slutligen av samtliga dödsbodelägare.

Om Du har frågor rörande bouppteckning, boutredning eller arvsskifte är Du välkommen att kostnadsfritt kontakta våra advokater och jurister. Vi erbjuder fastpris på många av dessa tjänster; kontakta oss så berättar vi mer.

Publicerat 2012.10.30


Waldenberg Melin Juridk blir advokatbyrå

Advokat, Waldenberg Melin Juridik blir advokatbyrå Två av våra medarbetare, advokat Line Bergström Melin och advokat Camilla Waldenberg, är nu antagna som ledamöter i Sveriges Advokatsamfund. Waldenberg Melin Juridik ombildas därför till en advokatbyrå.

Advokatbyrån kommer i framtiden att drivas vidare under namnet Waldenberg Melin Advokatbyrå AB. Under ombildningsfasen kommer vi att på samtliga handlingar från oss att skriva "Waldenberg Melin Juridik AB under ombildning".

Vi kommer inom kort att utöka vår personalstyrka. Detta medför att advokatbyrån i framtiden också kommer att utöka tjänsteutbudet och erbjuda ett bredare spektrum av tjänster. I samband med den tillkommande personalstyrkan expanderar advokatbyrån även till närliggande områden utanför Göteborg.

Publicerat 2012.06.17