Juridiska nyheter - Skulder

Nedan kan du läsa information och nyheter publicerade av advokater och jurister på Waldenberg Melin Advokatbyrå. Inläggen på nyhetssidan innefattar nyheter, information om advokatbyrån och diskussioner kring vanliga frågor som uppkommer från byråns klienter. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och få nyheterna skickade direkt till din e-mail så fort ett nytt inlägg publiceras.


Indrivning av skuld

Indrivning av skuld och att driva in skulder Om någon är skyldig dig pengar kan du ta hjälp av Kronofogden för att få betalt och driva in skulden. Normalt sett inleder man processen hos Kronofogden genom en ansökan om betalningsföreläggande. Det finns vissa krav som skall vara uppfyllda i en process om skulder. Det måste finnas ett avtal mellan dig och den du anser vara skyldig dig pengar. Det kan röra sig om ett muntligt eller skriftligt avtal. Skulden skall också vara förfallen till betalning, det vill säga sista datumet för att betala skall vara passerat. När du ansökt om betalningsföreläggande skickar Kronofogden kravet om indrivning till din motpart. Denna person kan då välja att betala eller bestrida kravet. Om kravet bestrids kommer Kronofogden informera dig om detta och du kan då välja att låta en tingsrätt pröva frågan. På din begäran skickar då Kronofogden handlingarna till tingsrätten.

Det är också möjligt att den som är skyldig dig pengar visserligen medger skulden men inte kan betala. Kronofogden utfärdar då ett beslut (ett så kallat utslag) där man fastställer skulden.

Du kan hos Kronofogden välja om du vill ansöka om verkställighet. Detta innebär att Kronofogden undersöker möjligheterna att driva in skulden genom utmätning. Ett verkställighetsförfarande är förenat med vissa avgifter. Dessa skall betalas av den som är skyldig dig pengar men om det ej finns några tillgångar kan du som sökande få betala för detta.

Vi på Waldenberg Melin Juridik arbetar mycket med dessa frågor och vi biträder också i de tingsrättsprocesser som kan uppstå om kravet på betalning bestrids.

Publicerat 2009.06.03


Ärver jag skulder?

Skuldfälla ock skuldsanering Juristerna på Waldenberg Melin Juridik får ofta frågor om hur man vid dödsfall hanterar den avlidna makens skulder. Huvudregeln är att man inte ärver sin make eller makas skulder. Man övertar alltså inte skulden. Däremot ska skulden lösas på något sätt och det sker normalt sett med dödsboets medel, alltså de medel som tillhör den avlidnes bo efter att man gjort en delning av makarnas respektive tillgångar. Detta kan betyda att det inte blir något kvar att ärva när den avlidna makens skulder har betalats av. På grund härav kan vissa uppfatta det som att de "ärver" skulden.

Skulle den avlidnes tillgångar inte räcka till för att betala skulderna blir inte den efterlevande skyldig att betala dessa. Dock ska man vara uppmärksam på situationer där man har gemensamma lån. Dessa är man ofta solidariskt ansvarig för och kan då få ansvaret för hela lånet om den ene avlider.

Om du eller någon du känner har problem med skulder så finns det möjlighet att juristerna på byrån kan hjälpa er med skulderna genom att få dem nedskrivna eller på något annat sätt hjälpa till med den finansiella situationen.

Publicerat 2008.06.01