Juridiska nyheter (Sida 5)

Nedan kan du läsa information och nyheter publicerade av advokater och jurister på Waldenberg Melin Advokatbyrå. Inläggen på nyhetssidan innefattar nyheter, information om advokatbyrån och diskussioner kring vanliga frågor som uppkommer från byråns klienter. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och få nyheterna skickade direkt till din e-mail så fort ett nytt inlägg publiceras.


Waldenberg Melin Juridik flyttar till nya lokaler

Från och med den 11 april finns vi i nya lokaler på Götabergsgatan 20 i Göteborg. Götabergsgatan ligger i Vasastaden, mellan Vasaplatsen och Avenyn, på kort gångavstånd från spårvagns- och busshållplatserna Valand och Vasaplatsen. Det finns parkeringar på Götabergsgatan och man kan också parkera på Heden och gå några kvarter upp för Vasagatan.

Våra telefonnummer, mailadresser och faxnummer är de samma som tidigare.

Välkomna till våra nya lokaler!

Publicerat 2011.04.11


Vårdnad om barn

Vårdnad om barn Den som har vårdnad om ett barn har det juridiska föräldraansvaret. När ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, gemensam vårdnad, är ansvaret delat. När en av föräldrarna har vårdnaden, ensam vårdnad, bär denne ensam det juridiska ansvaret.

Enligt föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet, god uppfostran och skall behandlas med aktning för sin person. Barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det är således inte tillåtet att använda sig av våld i uppfostran. Att använda sig av kroppslig bestraffning gentemot barn är dessutom straffbart enligt brottsbalken. Detta gäller även lättare slag och att lugga barnet. Barn får heller ej låsas in eller hotas, skrämmas, förföljas eller förlöjligas.

Som vårdnadshavare ansvarar föräldern för barnets behov av omsorg. Barn har rätt till fysisk omsorg i form av bostad och utbildning men även till psykisk omsorg i form av omtanke, trygghet och förståelse.

Normalt innebär det juridiska ansvaret också att ha den faktiska vården om barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men bor isär, har dock vanligen bara den ena föräldern hand om den dagliga vården om barnet eller barnen.

Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds har båda föräldrarna vårdnaden. Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse har de gemensam vårdnad om barnet från dagen för giftermålet. Detta betyder att om föräldrarna är ogifta så får modern vårdnaden om barnet från födseln.

Om gifta föräldrar skiljer sig fortsätter dessa normalt att ha gemensam vårdnad om barnet. Om någon av föräldrarna, eller båda, önskar att vårdnaden skall upplösas krävs en överenskommelse mellan föräldrarna eller att detta begärs hos tingsrätten.

Publicerat 2011.03.05


Waldenberg Melin Juridik lanserar ny webbplats

Vi har under en tid arbetat på en ny webbplats som vi idag lanserar. Vår hemsida är uppdaterad för att bättre utnyttja dagens moderna webbläsare och innehåller också mer information om de tjänster som byrån erbjuder.

Då feedburner tjänsten som vi nyttjar för utskick av nyhetsinlägg kan bli förvirrad vid stora uppdateringar, kan det hända att vissa gamla nyhetsinlägg skickas ut till prenumeranter.

Välkommen till vår nya hemsida.

Publicerat 2011.02.18


Konkurrensklausul i anställningsavtal

Var noga med konkurrensklausulen i anställningsavtal En konkurrensklausul förbinder Dig som anställd att, inom en viss tid efter att anställningen upphört, inte ta anställning hos konkurrerande företag eller starta eget företag som konkurrerar med Din före detta arbetsgivare.

Konkurrensklausuler i anställningsavtal ignoreras inte sällan; ibland innebär detta att den anställde inte funderar på vad konkurrensklausulen innebär för denne. Denna obetänksamhet kan få stora konsekvenser för Dig som arbetstagare. Att låta en jurist granska ett anställningsavtal med konkurrensklausul är oftast en mycket bra investering. Ibland sätter arbetsgivaren en tidsgräns, eller i vissa fall en geografisk gräns, för hur lång tid som måste gå innan Du börjar arbeta hos Din nya arbetsgivare. En jurist kan hjälpa Dig så att Du får ett skäligt anställningsavtal.

Vi på Waldenberg Melin Juridik vill ge följande tips till Dig innan Du skriver på ett anställningsavtal med konkurrensklausul:

  • Se till att Du får en skälig ersättning från företaget under den tid som Du av konkurrensklausulen är förhindrad att arbeta hos en annan arbetsgivare.
  • Beakta tidsramen i konkurrensklausulen; tidsramar och omfattning varierar.
  • Se till att Du kompenseras ekonomiskt om Du skriver på ett anställningsavtal med konkurrensklausul; antingen genom ett lönepåslag eller genom påfyllnad till Din tidigare lön för det fall att Du tvingas ta ett arbete med mindre betalt.

Publicerat 2010.07.05