Ring jurist eller advokat för juridisk rådgivning. 031 - 78 00 790      Kontakta jurist eller advokat. info@waldenbergmelin.se

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i Din hemförsäkring, fastighetsförsäkring samt båt-och bilförsäkring och som täcker en stor del av Dina kostnader (oftast 80 %) för att anlita ett juridiskt ombud. För de flesta hemförsäkringar gäller således en självrisk om 20%.

Rättsskydd innebär som huvudregel att Din försäkring kan finansiera en stor del av Dina kostnader för ett ombud som företräder Dig i tvister som rör Ditt privatliv. Rättsskyddet täcker även den del som Du, om Du förlorar tvisten, kan förpliktas att utge till Din motpart så som ersättning för rättegångskostnader. I Din rättsskyddsförsäkring finns ett maximibelopp; det vill säga det högsta belopp som Ditt försäkringsbolag betalar ut med anledning av tvist som omfattas av rättsskyddet.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att Du kontrollerar villkoren för Din försäkring. Är Du osäker på vilka villkor som gäller för Din försäkring eller vad Du har rätt att kräva att Ditt försäkringsbolag betalar för är Du välkommen att kostnadsfritt kontakta en av våra jurister.

Våra ombud hjälper Dig med att ansöka om rättsskydd så att Du får möjlighet att utnyttja detta.

Om Du av någon anledning inte kan använda Dig av rättsskyddet i Din hemförsäkring kan du ändå vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp är en del av den sociala skyddslagstiftningen och syftar till att hjälpa den som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt.

Våra jurister hjälper Dig att söka rättsskydd.

Rättsskyddet i Din hemförsäkring

Alla tvister omfattas inte av skyddet i Din hemförsäkring; skilsmässo- och arbetstvister, kostnader för biträde i bodelning samt arvode till bodelningsförrättare och ombud i brottmål omfattas vanligtvis ej av rättsskyddet. Rättsskyddet gäller heller ej om Du befinner Dig i en tvist med någon som Du har varit gift eller sambo med om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

Rättsskydd för företagare

Om Du är företagare och befinner Dig i en tvist som har ett samband med Din verksamhet gäller ofta andra procentsatser för Din självrisk än vad som angivits ovan. Maximibeloppet brukar också vara ett annat än det som följer av Ditt privata rättsskydd. Befinner Du Dig som företagare i en tvist är det rättsskyddet i Din företagsförsäkring som utnyttjas.

© 2007-2012 Waldenberg Melin Advokatbyrå AB | Din jurist i Göteborg | Din advokat i Göteborg | Allmänna villkor Allmänna villkor  | Engelska flaggan Show in English